XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

30. 05. 2013 Zastupiteľstvo TSK

Poslanci TSK sa opäť neúspešne pokúsili schváliť návrh programového rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2015.

Diskusia k článku