XIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

13. 01. 2012 Zastupiteľstvo TSK

Hlavným bodom zasadnutia bol návrh rozpočtu TSK na roky 2012-2014. Poslanci si tiež pripomenuli 10. výročie vzniku vyšších územných celkov na Slovensku a slávnostnú atmosféru rokovania podfarbili aj vystúpenia žiakov ZUŠ v Trenčíne a detského folklórneho súboru Radosť.

Diskusia k článku