TSK zrušil externé upratovacie služby, ušetrí tisíce

05. 02. 2014 Zastupiteľstvo TSK
TSK zrušil externé upratovacie služby, ušetrí tisíce

Na základe zmeny Organizačného poriadku TSK zanikol dňom 31. januára 2014 Odbor medzinárodnej spolupráce TSK, ktorého súčasťami boli oddelenie medzinárodnej spolupráce a oddelenie cestovného ruchu. Od 1. februára 2014 vzniklo Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.

Cieľom oddelenia je pripravovať komplexný a objektívny informačný servis, aby sa predišlo dezinformáciám ako to bolo v predchádzajúcom období. Jeho úlohou je tiež skvalitniť komunikáciu, informovanosť a prezentáciu kraja vo vzťahu k odbornej i laickej verejnosti ako na to poukazuje napríklad Transparency International Slovensko pri ostatnom hodnotení projektu Otvorená samospráva. Zároveň zosúladiť kompetencie z oblastí propagácie, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce pod jedno spoločné oddelenie. Vyššie uvedenými zmenami sa znížil počet zamestnancov Úradu TSK o troch.

Ďalším úsporným opatrením je zabezpečenie upratovacích služieb v budove Úradu TSK prostredníctvom interných zamestnancov, a nie externou upratovacou službou. „Od 1. januára realizujeme upratovacie služby sami. V konečnom dôsledku ušetríme za upratovacie práce tento rok 14 000 eur a v ďalšom roku sa úspora odhaduje na 19 000 eur,“ vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška.

Galéria k článku

TSK zrušil externé upratovacie služby, ušetrí tisíce
TSK zrušil externé upratovacie služby, ušetrí tisíce

Diskusia k článku