IX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK - záznam

27. 11. 2014 Zastupiteľstvo TSK

Hoci bolo posledné tohtoročné zasadnutie krajských poslancov spríjemné vianočným kultúrnym programom, rozhodovalo sa na ňom o nemálo dôležitých veciach. Poslanci totiž schválili vyrovnaný rozpočet na roky 2015 - 2017 a spolu s ním aj avízovaný zásobník projektových zámerov TSK. Opäť sa však diskutovalo aj o optimalizácii siete stredných škôl či o plánoch opráv ciest II. a III. triedy.

To však zďaleka nebolo všetko, o čom sa na poslednom tohtoročnom zasadnutí Zastupiteľstva TSK hlasovalo. Pozrite si celý záznam zo zasadnutia, ktoré malo na programe celkovo až 19. bodov.

Diskusia k článku