Vyjadrenie primátora k valorizácii daní

15. 12. 2011 V Trenčíne...

Mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí schválilo zvýšenie miestnych daní a poplatkov na rok 2012 takmer o štvrtinu. Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček však upokojuje občanov, že schválená valorizácia daní nie je až taká veľká ako sa na prvý pohľad zdá. Je primeraná tomu, aké služby mesto obyvateľom poskytuje. Navýšenie daní bude rádovo len o jednotky EUR na obyvateľa, fyzickú, či právnickú osobu.

Diskusia k článku