Verejné prerokovanie zmien v MHD

09. 05. 2013 V Trenčíne...

časť 1/2 - predstavenie navrhovaných zmien

 

Verejné prerokovanie zmien v MHD Trenčín, ktoré  vyplynú  z realizácie modernizácie železničnej trate. Na stretnuí s občanmi v Opatovej, kde sa hovorilo o pretrasovaní liniek MHD v tejto mestskej  časti sa zúčastnili aj zástupcovia SAD Trenčín, a.s., Okresného dopravného inšpektorátu OR  PZ  SR  v Trenčíne a dopravný projektant Jozef Plocháň (AG-SPOL).


 

 časť 2/2 - diskusia

Diskusia k článku