Trenčín - mesto na rieke

01. 02. 2013 V Trenčíne...

Zadanie ateliérových prác pre Trenčín Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU v Bratislave súčasne spracoval ako súčasť podujatia akcie Trenčín si Ty, v rámci ktorej vznikla téma Trenčín - mesto na rieke. Na túto tému sa prihlásilo 29 študentov, ktorí vytvorili 13 autorských dvojíc a jednu trojicu, odovzdaných bolo 12 prác. Do akcie sa zapojila aj Fakulta architektury VUT v Brne. Mesto Trenčín poskytlo podklady a v septembri usporiadalo workshop. V priebehu ateliéru prebehli dve kontroly rozpracovanosti a ateliér bol 10. a 11. januára ukončený obhajobou za účasti zástupcov mesta. Z prác si mesto na podrobnejšiu prezentáciu vybralo 5 riešení, ktoré študenti verejne prezentovali 18.1.2013 v kine Metro v Trenčíne. Všetkých 12 prác študentov je formou postra, portfólia a  modelu vystavené do konca februára v Centre rozvoja bývania mesta, kde má verejnosť možnosť vybrať si najsympatickejšiu prácu -- odmena bude urbanistická -- vyhliadkový let nad mestom. K podujatiu pripraví ústav aj katalóg aktuálnych ako aj niektorých „historických" prác ústavu s problematikou mesta a rieky. Viac o akcii Trenčín si Ty sa dozviete na www.trencinsity.sk.

 

Prezentácia študentských prác - "Žehličky v Trenčíne" Trenčín bližšie k vode (Bc. L.Radošovský, Bc. B.Poľanská)

 


 

Prezentácia študentských prác - "Trenčín v pohybe" Bc. T.Čendulová, Bc. M.Demková


 

Prezentácia študentských prác - "Mesto na vode - voda v meste" Bc. R.Demeter, Bc. K.Duchoslavová


 

Prezentácia študentských prác - "Trenčín mesto na rieke" Martin Fabian


 

Prezentácia študentských prác - "Povýšiť" Trenčana nad bariéry mesta Bc. D.Hricová, Bc. M.Jendrálová, Bc.Maroš Kic

Diskusia k článku