Trenčianska knižnica konečne v novej budove

12. 04. 2013 V Trenčíne...

Len pred pár mesiacmi sa jej najväčšia pobočka presunula na Jaselskú ulicu, čo oceňujú hlavne študenti. Zo škôl to tak majú do knižnice skutočne blízko. Netreba však zabúdať ani na ďalšie pobočky na sídlisku Juh, v Opatovej nad Váhom, v Kubrej, na Dlhých Honoch či na Hasičskej ulici. Práve posledná spomínaná pobočka ukrýva v sebe oddelenie venované tým najmenším, teda deťom.
Knižnica v Trenčíne ponúka okrem vypožičiavania kníh i možnosť vypracovať rešerš, internet či študovňu. A čo je najhlavnejšie - dvere má stále otvorené i pre nových čitateľov.

Diskusia k článku