Historický moment pre Trenčín?

04. 02. 2014 V Trenčíne...

Mesto Trenčín vyhlásením medzinárodnej urbanistickej súťaže  hľadá komplexné riešenia na prepojenie mesta s riekou a využitie veľkého priestoru v strede mesta, ktorý vznikne preložením železničnej trate.  Súhlasíte s výrokom primátora mesta, že ide o historický moment  pre Trenčín? Aký spôsob využitia by ste privítali na takej veľkej ploche, ktorá sa vytvorí v priamom centre Trenčína?  

Diskusia k článku