Dobrovoľnícke centrum už aj v Trenčíne

20. 11. 2015 V Trenčíne...

Dobrovoľnícke centrum Trenčín (DC TN) vzniklo v septembri 2015 pod záštitou dlhoročne pôsobiaceho Kultúrneho centra Aktivity v Trenčíne. Vďaka akčnosti Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a ich projektu centrum vzniklo dodatkom k stanovám KcA. DC TN sa onedlho bude rozvíjať do nového občianského združenia. Pri príležitosti svojho vzniknutia zorganizovali dobrovoľníci v OC Laugarício výstavu svojich fotografií pod názvom „Ako to vidím ja". 

Diskusia k článku