Diskusia s primátorom mesta Richardom Rybníčkom 2015

09. 12. 2015 V Trenčíne...
Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček sa stretol s občanmi v Športovej hale, aby stručne zhrnul, v akom stave je mesto na konci roka 2015. Spomenul príjmy a výdavky mesta, neopomenul ani stav dlhu a jeho cieľ do roku 2018. V krátkosti prezentoval všetky projekty, ktoré sa stihli zrealizovať v roku 2015. Išlo prevažne o rôzne rekonštrukcie či už striech, ihrísk, cintorínov a pod. V rámci podujatia predstavil aj schválený projekt rekonštrukcie Mierového námestia, ktorej autorom je Atelier RAW. Stretnutia sa zúčastnil aj hlavný architekt mesta Ing. Arch. Martin Beďatš, ktorý odprezentoval plánovaný projekt TERMINAL. Po krátkej prezentácii sa rozprúdila živá diskusia, kde sa občania začali zaujímať o jednotlivé detaily projektu.

Diskusia k článku