Čo bude namiesto jamy?

19. 02. 2013 V Trenčíne...

Jama v centre Trenčína je zasypaná. Trenčania dúfajú, že zeminou, ktorá bude živnou pôdou pre kultúrne využitie novovzniknutého priestoru. Do kreácie vzhľadu nového námestia môže zasiahnuť aj verejnosť. Výsledky internetového prieskumu prezentovali odborníci na prvej organizovanej diskusii o priestore po jame. Trenčania prišli s podnetnými návrhmi, ktoré mohli tiež zakresliť do pripravených plánov. Podobne, ako pri riešení nábrežia, zapoja sa aj študenti architektúry. Isté však je, že tohtoročná sezóna bude riešená iba dočasným provizóriom.

Diskusia k článku