„Bezpečnosť ako kvalita priestoru“ - tlačová beseda Trenčianskej nadácie

13. 04. 2012 V Trenčíne...

Mesto je priestor, kde jeho obyvatelia žijú svoje životy, návštevníci v ňom trávia svoj voľný čas a deti v ňom prežívajú svoje dobrodružstvá. Každý chce mesto považovať sa „svoje“ miesto, kde sa cíti doma, kde je v bezpečí.

Preto sa Trenčianska nadácia v spolupráci so Stredoeurópskym výskumným a školiacim centrom v oblasti priestorového plánovania SPECTRA Centre of Excellence EU rozhodli zrealizovať projekt „Bezpečnosť ako kvalita priestoru“, ktorý je zameraný na bezpečnosť mesta Trenčín. Prostredníctvom komplexnej metodiky hodnotenia priestoru z pohľadu bezpečnosti verejných priestorov, fyzických štruktúr, designu uličných priestorov,  tvorby bezpečných komunít, sociálneho mixu a lokálnych aktivizačných iniciatív, technických systémov a organizačných opatrení (doprava, záchranné systémy a pod.) a jej priemetu do štúdie mesta Trenčín z pohľadu bezpečnosti projekt poskytuje praktický nástroj plánovania bezpečného mestského priestoru (Obvodný úrad Trenčín, Mesto Trenčín, záchranné zložky, občianske iniciatívy, neziskový sektor a obyvateľstvo).
 

Diskusia k článku