Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne

20. 08. 2015 V Trenčíne...
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne

V rámci programu ,,Celoživotného vzdelávania Comenius" - školské partnerstvá sa SUŠ Trenčín zapojila do medzinárodnej spolupráce na projekte pod názvom ,,ArtCom“.

ArtCom je projekt podporovaný Európskou komisiou. Projekt ponúka medzinárodnú výmenu študentov. Projektový názov ArtCom odzrkadľuje slová: Umenie, Komunikácia a Kultúra. Do projektu sa zapojili 4 umelecké školy zo 4 rôznych krajín. Nemecko (Aachen), Holandsko (Zwolle), Česko(Praha) a Slovensko (Trenčín). Hlavnou témou sa stala voda, ktorá spája všetky 4 zúčastnené mestá.
.

1. mobilita (stretnutie) partnerských krajín sa konala 23-27.9.2013 v Nemecku v Aachene. Počas projektového týždňa pracovali študenti spoločne na návrhoch architektonických objektov pre zviditeľnenie liečivých prameňov v Aachene. Návrhy objektov nainštalovali vo výstavnej sieni.

2. mobilita partnerských krajín sa konala 31.3-4.4.2014 v Prahe. Koncept Pražského workshopu spočíval v práci spoločného maliarskeho portrétu hudobných skladateľov, ktorých tvorba bola inšpirovaná vodou. Portréty hudobníkov boli odprezentované v areáli školy.  

 

3. mobilita sa uskutočnila 22.9.-26.9.2014 v Trenčíne, kde sa oprašovala tradícia mesta módy. Študenti zhotovili odevy z prírodných materiálov. Pracovali rôznymi výtvarnými a odevnými technikami, pričom sa snažili na odeve zachytiť tému vody. Ich týždňová kreatívna práca bola odmenená úspechom na módnej prehliadke v piatok 26. septembra 2014 na pódiu Mierového námestia.

 

4.mobilita sa konala 23.3-27.3.2015 v Holandsku vo Zwolle. Cieľom holandského projektu bolo zachytiť tému vody na fotografii a zanechať odkaz vo fľaši. Projektový týždeň bol ukončený vernisážou fotografií v mestskom divadle. 

 

Medzinárodná spolupráca napomohla účastníkom projektu  zdokonaliť sa v anglickom jazyku, získať nové poznatky, skúsenosti a informácie o kultúre v iných krajinách. Projekt ArtCom bol ukončený 31.7.2015.

Galéria k článku

Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Art Com Projekt- Medzinárodný projekt študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne

Diskusia k článku