Trenčiansky kraj

11. Júl 2016 Trenčiansky kraj
Colníci aj na Pohode

Colníci aj na Pohode

V súvislosti s festivalom Pohoda sa trenčianski colníci zamerali pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru najmä na nezákonnú prepravu omamných a psychotropných látok na príjazdových cestách k festivalu a na používanie elektronickej registračnej pokladnice (ERP) pri predaji v areáli festivalu na trenčianskom letisku. Čítať viac –›

11. Júl 2016 Trenčiansky kraj
Trenčín má za sebou pohodový víkend

Trenčín má za sebou pohodový víkend

Tento víkend sa na trenčianskom letisku konal jubilejný 20. ročník multižánrového festivalu Pohoda, ktorého názov odzrkadľuje aj reálnu atmosféru na festivale. K výbornej nálade prispelo okrem kvalitného výberu účinkujúcich a precíznej organizácie aj krásne počasie počas celého víkendu. Tak, ako je to už na Pohode zvykom, aj tento rok organizátori hlásili vypredaný festival s kapacitou 30 000 návštevníkov. O tom, že tento medzinárodne známy festival ma svojich skalných fanúšikov svedčí aj fakt, že už počas festivalu sa predalo 3 500 lístkov na nasledujúci ročník. Čítať viac –›

28. Jún 2016 Trenčiansky kraj
Tridsiatka nových autobusov v Trenčianskom kraji

Tridsiatka nových autobusov v Trenčianskom kraji

SAD Prievidza a.s. je jedným z dvoch zmluvných dopravcov, s ktorými má Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) uzavretú zmluvu o výkone vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Spolupráca prepravcu a TSK priniesla opäť vyššiu kvalitu cestovania. Medzi cestujúcich 27.6.2016 prichádza 30–tka nových autobusov. Čítať viac –›

05. Máj 2016 Trenčiansky kraj
Odkaz M.R. Štefánika bol aj pri spomienke 97. výročia úmrtia stále aktuálny

Odkaz M.R. Štefánika bol aj pri spomienke 97. výročia úmrtia stále aktuálny

Generál Milan Rastislav Štefánik (M.R. Štefánik), chlapec z Košarísk, na ktorého počesť sa na vrchu Bradlo týči Mohyla, neveril, že je niečo nemožné. Keď sa odhodlaný vykonávať funkciu ministra vojny v Československej vláde vracal späť domov, tragicky zahynul. Inak vynikajúci pilot ukončil svoj život v nedeľu 4. mája v lietadle v Ivanke pri Dunaji. Jeho zásluhy, na snaženia a úspechy bohatý život, zostáva navždy živý. Aj 97 rokov od jeho odchodu z tohto sveta je jeho odkaz rovnako silný a výrečný. Čítať viac –›

02. Máj 2016 Trenčiansky kraj
Kraj hospodáril s prebytkom 14. mil. eur

Kraj hospodáril s prebytkom 14. mil. eur

V poradí 18. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v tomto volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 2. mája 2016 na Úrade TSK v Trenčíne. Rokovanie otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Rokovania sa zúčastnilo 37 poslancov a okrem iného prerokovali a schválili Záverečný účet kraja za rok 2015 a 1. zmenu rozpočtu na roky 2016-2018. Vďaka prebytku hospodárenia delili finančné prostriedky do jednotlivých oblastí. Už po tretíkrát bolo rokovanie Z TSK dostupné aj naživo na webovom sídle župy www.tsk.sk. Čítať viac –›

07. December 2015 Trenčiansky kraj
Predvečer sv. Mikuláša v Trenčíne patril športovým hviezdam

Predvečer sv. Mikuláša v Trenčíne patril športovým hviezdam

Odmenu za celoročnú disciplínu, vytrvalosť a športové úspechy si v deň pred sv. Mikulášom v krajskom meste Trenčín zaslúžila až desiatka špičkových športovcov v neolympijských disciplínach. Bránami trenčianskeho výstaviska Expo Center, a. s., v sobotu 5. decembra 2015 prešli tucty divákov, aby svojou účasťou podporili 13. ročník športovo-benefičného podujatia Večer hviezd 2015. Čítať viac –›

13. November 2015 Trenčiansky kraj
STREDOŠKOLÁK vyvrcholil ocenením najlepšieho exponátu výstavy

STREDOŠKOLÁK vyvrcholil ocenením najlepšieho exponátu výstavy

Bilancia 17. ročníka prezentačných výstav STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA a JOB FORUM hlási rekordné čísla; počet prezentovaných stredných škôl na trenčianskom výstavisku presiahol tri desiatky a počet podnikateľských subjektov sa oproti minulému roku počtom 25 vystavovateľov zvýšil až dvojnásobne. Výstavné stánky dokopy takmer 60 vystavovateľov počas včerajšieho a dnešného dňa navštívilo 1000 žiakov zo základných škôl. Čítať viac –›