Úspešných SOČ-károv po prvýkrát ocenil predseda TSK

15. 05. 2014 Trenčiansky kraj

Na 36. ročníku celoštátnej súťaže SOČ v školskom roku 2013/2014 Trenčiansky kraj opäť obsadil prvé miesto. Radosť z tohto úspechu a hrdosť na žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja potvrdil predseda TSK Jaroslav Baška v pondelok 12. mája prijatím 34 úspešných riešiteľov SOČ, ich spoluautorov, ako aj pedagógov a pracovníkov Krajského centra voľného času v Trenčíne. Ďakovné listy za úspešnú reprezentáciu kraja potom prevzalo 34 študentov (medzi nimi absolútni celoslovenskí víťazi vo svojej kategórii Adam Borsuk zo SPŠ Myjava a Juraj Stopka zo SPŠ Dubnica n.V. so spoluautorom Marošom Bečárom), ale aj 12 ich konzultantov, pedagógov, členov Krajskej komisie SOČ, odbornej hodnotiacej komisie a pracovníkov KCVČ v Trenčíne, ktorí organizačne zabezpečovali všetky kolá súťaže a participovali na ich príprave.

Diskusia k článku