Tridsiatka nových autobusov v Trenčianskom kraji

28. 06. 2016 Trenčiansky kraj
Tridsiatka nových autobusov v Trenčianskom kraji

Stredoškolákov v pondelok ráno doviezol na prievidzské stredisko SAD Prievidza  nový autobus. Tí ďalší prišli na pozvanie TSK do areálu SAD Prievidza aby si pozreli komfortné nové autobusy, ktoré spĺňajú kritéria kvality poskytovaných služieb v oblasti cestovania. Tými sú bezpečnosť, kvalita a komfort prepravy cestujúcich, ako aj dopad na životné prostredie. Všetky nové autobusy sú vybavené klimatizáciou, WiFi, info-tabuľami, bezpečnostnými prvkami a GPS. Autobusy nahradia najstaršie autobusy v prímestskej doprave, ktoré majú vek od 9 do 15 rokov.

 

Predseda TSK Jaroslav Baška sa prihovoril prítomným žiakom s poďakovaním za účasť, nakoľko sú to práve oni, ktorí cestujú do škôl po kraji a nové autobusy s bezplatnou WiFi sú určené aj pre štúdium počas cestovania. Trenčiansky župan ocenil spolupráci so SAD: „Som veľmi rád, že jednotlivé SAD‑ky, ktoré zabezpečujú výkony vo verejnom záujme, v oblasti prímestskej autobusovej dopravy, pravidelne obnovujú autobusový park. V prvom rade sa zvyšuje kvalita cestovania, samozrejme aj úroveň, nejakým spôsobom aj kultúra cestovania, ale čo je najdôležitejšie, je zvyšovanie bezpečnosti prepravovaných osôb," uviedol trenčiansky župan. V centre pozornosti sú podľa jeho slov cestujúci, ktorí musia využívať autobusovú dopravu. Snahou prepravcu aj TSK je zastabilizovať a zvýšiť ich počet.

 

Z celkového počtu 167 autobusov prímestskej autobusovej dopravy obnova predstavuje viac ako 18 % obmenu za celkový objem investícii takmer 5 mil. eur. Priemerný vek vozidlového parku v prímestskej doprave sa odovzdaním nových autobusov zníži z 8,38 roka na 6,13 roka. Ako ďalej uviedol generálny riaditeľ SAD Prievidza, a.s. Michal Danko, sú to rôzne typy autobusov: „Obstarali sme nových tridsať autobusov, v štruktúre štyri 12‑metrové autobusy, 12 nízkopodlažných typu Iveco Crossway a ostatné sú deväťapolmetrové určené do vzdialenejších obcí na trasy, kde je menej cestujúcich," uviedol.

 

V roku 2015 SAD Prievidza prepravila počtom cestujúcich takmer dvakrát celé Slovensko, t.j. do 10 mil. cestujúcich a najazdila približne 9 mil. kilometrov. Tridsiatka nových autobusov bude rozdelená na prevádzky v troch okresoch, pričom 12 autobusov pôjde na prevádzku Prievidza, 6 autobusov na prevádzku Partizánske a 12 autobusov na prevádzku Bánovce nad Bebravou.

 

Tridsať úhľadne zaparkovaných autobusov na prievidzskom stredisku SAD si prišli pozrieť žiaci z Gymnázia  V.B. Nedožerského, SOŠ Vansovej a SOŠ Obchodu a služieb – Kalina z Prievidze. Aký komfort budú mať cestujúci zaujímalo aj podpredsedu TSK Richarda Takáča, poslancov Zastupiteľstva TSK z regiónu hornej Nitry Jozefa Stopku, Jána Cipova, Jána Bodnára, Eleonóru Porubcovú a Františka Táma a vedúceho odboru dopravy Úradu TSK Jaroslava Plevu.

 

Nové autobusy budú obsluhovať na linkách prímestskej dopravy nasledovné obce:  na prevádzke Prievidza na trasách: Prievidza, Kanianka, Zem. Kostoľany, Žilina; Prievidza, Kanianka, Zem. Kostoľany, Žilina; Prievidza, Handlová, Zemianske Kostoľany, Banská Bystrica; Prievidza, Handlová, Nováky, Radobica, Žilina; Liešťany, Nitrica, Dolné Vestenice, Prievidza, Banská Bystrica ; Handlová, Prievidza, Sebedražie ; Valaská Belá, Prievidza, Zemianske Kostoľany ; Nitrianske Rudno, Seč, Kľačno, Prievidza; Prievidza, Zemianske Kostoľany, Handlová, Lehota pod Vtáčnikom ; Prievidza, Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie, Zemianske Kostoľany ; Kocúrany, Prievidza, Handlová, Nevidzany; Handlová, Prievidza, Sebedražie. Na prevádzke Partizánske na trasách: Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou; Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou; Partizánske, Nováky, Nitrianske Sučany; Partizánske ,Kolačno, Bánovce nad Bebravou; Partizánske, Topoľčany, Veľký Klíž; Veľký Klíž, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany a na prevádzke Bánovce nad Bebravou na trasách: Bánovce nad Bebravou, Pečeňany, Rybany, Brezolupy, Šišov; Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Prievidza, Partizánske; Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Zlatníky, Prusy, Ľutov, Vysočany, Šišov; Bánovce nad Bebravou, Podlužany, Čierna Lehota, Partizánske, Topoľčany; Bánovce nad Bebravou, Miezgovce, Slatina nad Bebravou, Hradište; Bánovce nad Bebravou, Dvorec, Otrhánky; Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Miezgovce; Bánovce nad Bebravou, Motešice, Petrova Lehota, Peťovka; Bánovce nad Bebravou, Podlužany, Čierna Lehota, Partizánske, Topoľčany; Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Kšinná, Horné Naštice; Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Kšinná, Omastiná, Uhrovské Podhradie; Bánovce, Dubodiel, Partizánske, Haláčovce.

Galéria k článku

Tridsiatka nových autobusov v Trenčianskom kraji
Tridsiatka nových autobusov v Trenčianskom kraji
Tridsiatka nových autobusov v Trenčianskom kraji

Diskusia k článku