Trenčiansky samosprávny kraj dokázal najviac zlepšiť svoju finančnú kondíciu

11. 10. 2017 Trenčiansky kraj
Trenčiansky samosprávny kraj dokázal najviac zlepšiť svoju finančnú kondíciu

Po hodnotení Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ako najtransparentnejšieho, prichádza ďalšia pomyselná medaila na krk župy. Trenčiansky kraj je krajom, ktorému sa za rok 2016 podarilo najväčšmi zlepšiť hodnotenie svojho finančného zdravia a je označovaný ako kraj, ktorý dokázal najlepšie potrénovať na svojej finančnej kondícii.

K 30. júnu 2017 hospodári Trenčiansky samosprávny kraj s prebytkom viac ako 40 mil.€. Toto číslo odzrkadľuje  pripravenosť Trenčianskeho samosprávneho kraja pokračovať v už rozbehnutých i ďalších  investíciách v druhom polroku 2017.

Kraj sa správa zodpovedne, šetrí od seba, zefektívňuje a optimalizuje jednotlivé procesy, čo sa prejavuje aj na stave župnej pokladnice. „Vďaka ušetreným financiám dokážeme rozbehnúť ďalšie investičné procesy a skvalitňovať život ľudí v našom kraji takým spôsobom, ktorý neohrozí vyrovnanosť župného rozpočtu,“ vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška.

Za 4 roky vedenie kraja znížilo dlh na obyvateľa o viac ako 10€

Súčasné vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2014 so správou župy zdedilo dlh, ktorý v roku 2014 predstavoval dlh takmer 90€ na jedného obyvateľa kraja. „K tomuto záväzku sme sa snažili pristúpiť čo najzodpovednejšie. Naším cieľom je dlh znížiť v čo najväčšej možnej miere. Chceme tak však spraviť takým spôsobom, aby obyvatelia kraja nepocítili uťahovanie opaskov a aby tým netrpeli ani organizácie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Myslím si, že sa nám to za tie 4 roky podarilo. Správu úveru sme optimalizovali a na jeho obsluhe sme ušetrili približne 300 tis. €,“ vysvetlil župan Jaroslav Baška s tým, že aktuálny dlh (k 30.9. 2017) na jedného obyvateľa kraja klesol z pôvodnej sumy takmer 90€ (2014) na úroveň 79,4€ na osobu žijúcu v TSK a naďalej klesá.

Napriek zadlženosti je Trenčiansky samosprávny kraj celkovo druhou finančne najzdravšou župou, no z hľadiska zlepšenia si finančnej kondície je najväčším skokanom. Finančné zdravie žúp hodnotí nezávislá organizácia INEKO, pričom okrem zákonného dlhového kritéria zohľadňuje aj dlhovú službu, bilanciu bežného účtu či záväzky samosprávneho kraja po lehote splatnosti. Najlepší možný dosiahnuteľný bodový výsledok predstavuje číslo +6. Trenčiansky samosprávny kraj tak s hodnotením +4,85 obsadil spomedzi samosprávnych krajov striebornú priečku.

Diskusia k článku