Trenčiansky samosprávny kraj dáva príležitosť podnikateľom. Spustil elektronické aukcie

15. 08. 2014 Trenčiansky kraj
Trenčiansky samosprávny kraj dáva príležitosť podnikateľom. Spustil elektronické aukcie

Nová smernica predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) o postupe pri verejnom obstarávaní je účinná od 1. augusta 2014  a okrem iných zákonných povinností zavádza v prostredí TSK aj elektronické aukcie, ktoré dávajú rovnakú príležitosť všetkým podnikateľským subjektom. Podľa novej smernice by takmer všetky verejné obstarávania TSK a jeho organizácií mali prebiehať vo forme elektronickej aukcie. Zároveň je tento nový spôsob obstarávania dobrou skúškou a prípravou na budúce využívanie "E-Trhoviska", ktoré pripravuje štát v gescii ministerstva vnútra.

Už od 1. augusta  tohto roku sa oplatí podnikateľom sledovať oficiálnu internetovú stránku TSK www.tsk.sk, link: http://www.tsk.sk/eaukcie.html?page_id=141429. Na tejto stránke budú všetky e-aukcie zverejnené, pričom pri každej e-aukcii bude odkaz na zaregistrovanie sa do tejto aukcie. Záujemcovi budú po vyplnení prihlášky zaslané prihlasovacie údaje,  ktorými sa prihlási do aukčnej siene a samotnej e-aukcie.

Podnikateľom sa určite oplatí pravidelne navštevovať stránku TSK, nakoľko len za rok 2013 boli organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vystavené súhlasy na verejné obstarávanie v celkovej hodnote viac ako 15 miliónov EUR.

Podľa Trenčianskeho župana Jaroslava Bašku: „TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pokračujú v zlepšovaní transparentnosti a zefektívňovaní nakladania s  verejnými prostriedkami. Po roku zhodnotíme prínos takého obstarávania, som však presvedčený, že elektronické aukcie nám úsporu určite prinesú.“

Verejným obstarávateľom podľa smernice je TSK, organizačné útvary TSK a všetkých 87 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Smernica sa vzťahuje na všetky zadávania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb, bez ohľadu na zdroj financovania predmetu zákazky. Nová smernica nahradila Smernicu na verejné obstarávanie vrátane jej dodatkov platnú ešte z roku 2007 a je plne v súlade s aktuálnym znením zákona o verejnom obstarávaní.

Diskusia k článku