Trenčiansky kraj zisťuje preferencie cestujúcej verejnosti

14. 09. 2016 Trenčiansky kraj
Trenčiansky kraj zisťuje preferencie cestujúcej verejnosti

Týždeň od 16. do 22. septembra je vyhlásený za Európsky týždeň mobility. Jeho cieľom je povzbudiť samosprávy v rozvíjaní udržateľnej mestskej mobility a multimodálnej dopravy. Práve v tomto termíne Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci so svojimi zmluvnými dopravcami spúšťa anketu Busy majú bonusy. Jej cieľom je zvýšenie počtu cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou.

Program kampane Európskeho týždňa mobility 2015 na národnej úrovni koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Tohtoročným mottom kampane je Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy. Cieľom kampane je pozdvihnúť preferencie obyvateľstva pre dopravné alternatívy osobných motorových vozidiel, ktorými sú bicykle, ale aj mestská hromadná doprava či samotná chôdza.

Trenčiansky samosprávny kraj sa dlhodobo snaží zatraktívniť cestovanie tzv. modrými autobusmi prímestskej autobusovej dopravy. V spolupráci so zmluvnými partnermi SAD Trenčín, a. s., a SAD Prievidza, a.s. TSK postupne obnovuje autobusový vozový park, čím sa znižuje vekový priemer modrých autobusov a rastie ich komfort. Mnoho z autobusov jazdiacich na území TSK je vybavených klimatizáciou a bezplatným pripojením na WiFi, infotabuľami, bezpečnostnými prvkami a GPS. V kraji pribúdajú inteligentné elektronické informačné tabule a vďaka platformám ako mojbus.sk rastie informovanosť cestujúcich o aktuálnej polohe autobusu.

Keďže Trenčiansky samosprávny kraj aktuálne pracuje na projekte Zelená župa, v súlade s jeho cieľmi je jeho dlhodobou snahou zatraktívniť cestovanie prímestskou autobusovou dopravou a odľahčiť tak životné prostredie od množstva vyprodukovaných emisií. Popularitu cestovania modrými autobusmi chce TSK, SAD PD a SAD TN zvýšiť aj anketou Busy majú bonusy, ktorá má odhaliť preferencie cestujúcej verejnosti v otázkach nadväznosti autobusov na iné druhy dopravy, ich komfortu, čistoty či potenciálnych zľavách na cestovnom. Výsledky anketového výskumu majú prispieť k rozvoju ekologizácie dopravy a ochrane ovzdušia. Anketový výskum bude realizovaný v termíne od 16. do 22. septembra 2016 prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webových sídlach organizátorov (TSK, SAD TN, SAD PD), ale aj prostredníctvom anketových hárkov distribuovaných napr. do stredných škôl, miest a obcí, ale aj priamo do autobusov.

Motiváciou na vyplnenie ankety je odmenenie 6 vyžrebovaných dobitím dopravnej karty na sumu 20, 30 alebo 50€  príslušným dopravcom a balíčkom publikácií TSK v hodnote 96€. Vyhodnotenie dotazníka bude v gescii Dopravnej akadémie Trenčín. Jeho výsledky budú známe už počas 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK, na ktorý župa pozýva v pondelok 3. októbra 2016.

Diskusia k článku