Trenčiansky hrad je opäť sprístupnený verejnosti

31. 10. 2016 Trenčiansky kraj
Trenčiansky hrad je opäť sprístupnený verejnosti

Po páde hradbového múru v roku 2003 bolo potrebné zabezpečiť bezpečný vstup verejnosti na  hrad. Udialo sa tak vybudovaním kovového bezpečnostného zastrešenia prístupovej cesty. Po rokoch opráv, rozobratí a zabezpečení staticky narušeného múru prestali tieto kovové zábrany spĺňať svoj účel. Z tohto dôvodu sa správca Trenčianskeho hradu - Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), rozhodlo tieto zábrany odstrániť a sprístupniť  verejnosti staronové výhľady a priestranstvo pri vstupnej bráne. Po vypracovaní dvoch statických posudkoch sa zistilo, že kovová klietka už niekoľko rokov neplní svoju funkciu.

Ešte pred začiatkom prác vedenie múzea priamo na mieste, pri vstupe na hrad, o prácach informovalo média i verejnosť. Odstraňovanie oceľových zábran, ktoré pred vstupom na hrad stáli viac ako celú dekádu, začalo 5. októbra 2016 a skončilo 26. októbra 2016. Do náročného technologického procesu odstraňovania bolo zapojených 11 robotníkov zo Správy ciest TSK, 4 zamestnanci Trenčianskeho múzea a ťažká technika, ako autožeriav, úžitkové osobné auto pre dovoz a odvoz spotrebného materiálu, Škoda 706 pre odvoz materiálu, UNC nakladač a plošina pre prácu vo výškach. „Konštrukcia sa odpaľovala po dieloch a ihneď sa nakladala a odvážala na správu ciest. Kvôli terénu a malému priestoru bola táto demontáž pre nás veľkou výzvou,“ povedal Tibor Cabala zo Správy ciest TSK. Celkovo bolo uskutočnených približne 20 vývozov materiálu. Cena za vykonané práce pri odstránení stavebnej konštrukcie a odvozu stavebného materiálu bola takmer 23 200 eur s DPH.

Brány Trenčianskeho hradu budú opäť sprístupnené verejnosti aj cez týždeň od 29. októbra 2016. Návštevníci sa môžu tešiť na nový výhľad na hrad a aj na čistejší priestor pri vstupe. Čistenie vonkajšieho priestoru v okolí hradu však bude pokračovať aj v nasledujúcom mesiaci. Nebude však obmedzovať bežnú prevádzku hradu. Celý postup demontáže kovovej konštrukcie z prístupovej cesty na hrad ste pomocou fotiek mohli sledovať  na facebookovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Galéria k článku

Trenčiansky hrad je opäť sprístupnený verejnosti
Trenčiansky hrad je opäť sprístupnený verejnosti
Trenčiansky hrad je opäť sprístupnený verejnosti

Diskusia k článku