Trenčianskej župa opravuje 3,7 kilometrov nehodových úsekov

16. 08. 2016 Trenčiansky kraj
Trenčianskej župa opravuje 3,7 kilometrov nehodových úsekov

Úseky ciest vyhodnotené dopravnou políciou ako nehodové upravuje Správa ciest (SC) TSK kladením tzv. mikrokobercov. V prípade nevyhovujúcich parametrov obrusnej vrstvy, ktorá najčastejšie dostáva vozidlo do šmyku, vykonáva SC TSK frézovanie cestných povrchov. Zlepšené adhézne vlastnosti vozoviek zvyšujú bezpečnosť premávky a zároveň znižujú dopravnú nehodovosť na vybraných úsekoch, kde dochádzalo k dopravným nehodám, hlavne na mokrom povrchu vozovky.  Okrem nových asfaltových vrstiev cestári Trenčianskej župy vykonávajú čistenie podkladov, kalové zákryty či úpravy odvodnení.

Viac ako 1 500 m cesty 504 v Novom Meste nad Váhom opravila SC TSK vrátane kruhového objazdu v priemyselnom parku. Dokončený je už aj takmer 700 m dlhý úsek v okrese Myjava v časti Myjava – Brezová a Hrašné, časť u Štefíkov. V septembri začnú práce na komunikáciách prievidzského okresu v celkovej dĺžke 1 500 m.

Trenčianska župa ďakuje všetkým účastníkom cestnej premávky za trpezlivosť pri opravách ciest v jeho správe. 

Diskusia k článku