Trenčianske výstavisko privítalo jar obľúbeným veľtrhom Záhradkár

12. 04. 2018 Trenčiansky kraj
Trenčianske výstavisko privítalo jar obľúbeným veľtrhom Záhradkár

Vyhľadávaný veľtrh potrieb pre záhradkárov Záhradkár 2018 otvoril svoje brány v stredu 11. apríla 2018, už tradične sú jeho súčasťou aj súbežne prebiehajúce výstavy Včelár, Poľovníctvo a Zdravý životný štýl. V poradí 24. ročník nadviazal na predchádzajúci rok, verejnosť tak môže v areáli trenčianskeho výstaviska nakupovať, ochutnávať, čerpať inšpirácie a dobré rady až do nedele 15. apríla 2018. „Už po druhýkrát v histórii veľtrh trvá päť dní. Vďaka tomu sme v minulom roku zaznamenali rekordnú návštevnosť, ktorá prekročila 27,5 tis. návštevníkov. Každoročne rastie nielen počet návštevníkov, ale aj vystavovateľov,“ povedal generálny riaditeľ výstaviska Pavol Hozlár.

Program piatich výstavných dní je aj tentokrát zostavený rozmanito a pestro. Pripravených je množstvo odborných prednášok na aktuálne témy z oblasti záhradkárčenia, praktické ukážky rezu ovocných stromov, odborná poradňa ochrany rastlín proti škodcom či rôzne ochutnávky  produktov z medu a súťaže. Na slávnostnom otvorení nechýbal ani predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Chcem zaželať všetkým záhradkárom, ale aj poľnohospodárom, aby bol tento rok pre nich lepší ako predchádzajúce, najmä pokiaľ ide o úrodu. Teraz je ten ideálny čas načerpať vzácne rady a inšpirácie do záhrady. Ani Trenčiansky samosprávny kraj ako taký nezabúda na životné prostredie, jeho ochrane a šíreniu osvety sa venuje vďaka projektu Zelená župa a grantovému systému Zelené oči. V rámci neho môže verejnosť požiadať o dotáciu napr. na výsadbu, skrášlenie verejných priestranstiev či vytvorenie prírodných záhrad,“ vysvetlil trenčiansky župan.

Počas slávnostného otvorenia výstavy sa aj uvádzalo do života, a to hneď dvakrát. Krstným otcom novej publikácie profesora Ivana Hričovského, historicky prvého držiteľa Ceny predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá nesie názov Ochrana ovocných rastlín proti živočíšnym škodcom, sa stal generálny riaditeľ trenčianskeho výstaviska Pavol Hozlár. „Druhá knižôčka je diár Ivan Hričovský záhradkárom, ktorú sme spracovali spolu s doktorom Horákom a je praktickým návodom, ako treba pracovať v záhrade počas jednotlivých mesiacov,“ vysvetlil ovocinár Ivan Hričovský. Podľa jeho slov by mal každý správny záhradkár veľa vedieť a mať aj ľudské srdce.  Ivan Hričovský je čestným predsedom Slovenského zväzu záhradkárov, pedagóg, vedec, pomológ, popularizátor záhradkárstva a nestor slovenského ovocinárstva.

Pozvanie na veľtrh Záhradkár 2018 tiež prijal aj Gabriel Csicsai, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Jaroslav Ridoško, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Eduard Jakúbek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, Ľudovít Gál, predseda Slovenského zväzu včelárov, Ján Gramata, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a ďalší významní hostia.

Farby a vône výstav Záhradkár, Poľovník, Včelár a Zdravý životný štýl si môže verejnosť vychutnať až do nedele 15. apríla 2018 vždy od 9.00 h ráno v priestoroch výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín.

Diskusia k článku