Trenčianske osvetové stredisko má prvú elektronickú databázu neprofesionálnych umelcov

02. 08. 2016 Trenčiansky kraj
Trenčianske osvetové stredisko má prvú elektronickú databázu neprofesionálnych umelcov

Snaha Trenčianskeho osvetového strediska (TNOS) zjednodušiť, zlepšiť a zmodernizovať možnosť evidencie jednotlivcov a kolektívov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby sa podarila. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) poskytuje bezplatnú službu on-line evidencie zatiaľ ako jediný. 

„Ako prvé osvetové stredisko sme vytvorili elektronickú databázu, ktorá je verejne prístupná na webovej stránke www.tnos.sk v sekcii Evidencia jednotlivcov a kolektívov. Databáza ponúka jednoduché bezplatné zaevidovanie prostredníctvom elektronického formulára a zároveň veľmi jednoduché vyhľadávanie podľa umeleckej oblasti,“ uviedla riaditeľka TNOS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Žaneta Matúšová.

Archaický spôsob doterajšej evidencie v listinnej podobe vystriedal novodobý elektronický fenomén, ktorý preveruje svoju prevádzku už mesiac. Možnosť zaregistrovať sa do on-line systému k dnešnému dňu využilo 208 prihlásených, ktorí sa venujú folklóru, hudbe, spevu, tancu, divadlu, umeleckému prednesu, literárnej tvorbe, fotografovaniu, výtvarníctvu, filmovaniu, videotvorbe, ľudovému remeslu alebo niektorej inej umeleckej oblasti.

Živý systém, do ktorého sa dá neobmedzene registrovať, prináša len výhody. Ak ste jedným z tých, ktorí pôsobia v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, neváhajte vyplniť formulár s pridanou hodnotou, pretože organizátori kultúrnych podujatí už dnes môžu podľa vlastných preferencií priamo osloviť zaevidovaných majstrov „svojho remesla“. Zoznam kolektívov a jednotlivcov vytvára priestor pre mladých, začínajúcich, ale aj tradičných umelcov formou jednoduchej prezentácie.

Zmysel evidencie nadväzuje na celoštátny legislatívny rámec a spočíva v mapovaní kultúrno-osvetových zariadení, hvezdární, planetárií, ale aj kolektívov a jednotlivcov z uvedených oblastí. Údaje z krajských zoznamov sa stanú súčasťou centrálneho celoslovenského zoznamu, ktorý vedie Národné osvetové centrum v Bratislave.

Galéria k článku

Trenčianske osvetové stredisko má prvú elektronickú databázu neprofesionálnych umelcov
Trenčianske osvetové stredisko má prvú elektronickú databázu neprofesionálnych umelcov

Diskusia k článku