Takmer 60 študentov prišlo diskutovať s trenčianskym županom

15. 04. 2019 Trenčiansky kraj
Takmer 60 študentov prišlo diskutovať s trenčianskym županom

V mladých ľuďoch tkvie budúcnosť. Aj vďaka tejto myšlienke Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) koncom minulého roka znovuobnovil Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja, ktorý už takmer päť mesiacov slúži ako platforma pre rozvoj a angažovanie sa mladých ľudí v kraji. „Stredoškolský parlament pozostáva zo zástupcov žiackych školských rád nielen stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Študenti majú vďaka stredoškolskému parlamentu možnosť stretnúť sa s trenčianskym županom. Ten im na prvom i druhom stretnutí osobne predstavil novinky v kraji a zároveň si vypočul aj ich podnety a návrhy. Mladých ľudí aktuálne najviac zaujímajú najmä environmentálne témy týkajúce sa ochrany životného prostredia, redukcie odpadu a podobne,“ priblížila Silvia Štefániková, koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

To, že Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja slúži predsedovi TSK ako poradný orgán, oceňujú aj samotní študenti, pre ktorých je dôležité, aby ich názor a hlas bol vypočutý. „Stretnutia stredoškolského parlamentu považujem za veľmi prínosné. Pre nás študentov je veľmi povzbudivé, že sa týchto stretnutí zúčastňuje aj samotný predseda TSK, vypočuje si naše návrhy, nápady aj problémy, ktoré nás trápia. Je pozitívne vedieť, že sa o tieto veci zaujíma človek, ktorý má dosah a vplyv na to, aby sa dané veci vyvinuli k lepšiemu,“ uviedol Michal Bartek, študent Gymnázia Milana Rastislava Štefánika z Nového Mesta nad Váhom, ktoré zriaďuje Trenčiansky samosprávny kraj.

Trenčianska župa ponúka mladým ľuďom v kraji viacero možností na sebarealizáciu či rozvoj svojej osobnosti. Medzi takéto aktivity patrí v súčasnosti napríklad pilotný projekt Participatívnych rozpočtov na stredných školách či Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. „Študentov som oboznámil s viacerými zaujímavými projektmi, ktoré máme tento rok pre nich pripravené a dotýkajú sa aj ich života. Patria sem napríklad rôzne dotačné, grantové či participačné schémy, zážitkové vzdelávanie či projekty na jednotlivých stredných školách v kraji. Spomenúť môžem pilotný projekt Hokejovej akadémie, otvorenie novej Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi či zriadenie Spojenej školy v Púchove, vďaka čomu sa podarí zachrániť sklárske remeslo v kraji. Veľmi rád podporujem mladých ľudí v ich aktivitách. Všetko sú to rozhľadení a šikovní študenti, ktorí sa zaujímajú o veci verejné,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Ďalšiu možnosť diskutovať s predsedom TSK budú mať zástupcovia Stredoškolského parlamentu Trenčianskeho kraja až začiatkom školského roka 2019/2020, v poradí tretie stretnutie sa uskutoční v septembri tohto roku.

Diskusia k článku