Súťaž s Turistickým denníčkom pokračuje...

09. 12. 2014 Trenčiansky kraj
Súťaž s Turistickým denníčkom pokračuje...

Začiatkom letnej turistickej sezóny vydal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) novú propagačnú publikáciu s názvom Turistický denníček (alebo detský sprievodca po Trenčianskom kraji). Publikácia, ktorá je predovšetkým určená žiakom 4. a 5. ročníkov základných škôl, bola slávnostne uvedená do života trenčianskym županom Jaroslavom Baškom v apríli tohto roku na Trenčianskom hrade.

Propagačný materiál pre deti má za cieľ podporiť domáci cestovný ruch a upriamiť pozornosť na prírodné krásy, historické pamiatky, minerálne pramene a kúpele či iné atraktivity Trenčianskeho kraja. V Turistickom denníčku sa nachádza 28 zaujímavostí a dôležitých miest v kraji, pri návšteve ktorých deti zdarma dostanú nálepku so súťažnou otázkou. Na predposlednej strane denníčka je tajnička, ktorej znenie deti odhalia po návšteve všetkých 28 atraktivít a získaní nálepiek. Tie deti, ktorým sa do 1. decembra 2014 podarilo doplniť a zaslať správne znenie tajničky na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, získali nasledovné ceny:

  • voľná vstupenka pre celú rodinu na Bojnický zámok + publikácia TSK -  Janka, Danka a Jakubko Ciglénioví
  • vstup pre celú rodinu do welness v Park hoteli Baračka v Tr. Tepliciach + publikácia TSK - Barborka Hanáková

Víťazi budú kontaktovaní vyhlasovateľom súťaže. Vzhľadom na veľké množstvo turistických zaujímavostí, ktoré denníček obsahuje, sa Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol súťaž predĺžiť do 30. septembra 2015. Deti tak budú môcť zbierať nálepky so súťažnými otázkami aj v roku 2015 a ďalej spoznávať Trenčiansky kraj, jeho známe aj menej známe miesta, pamiatky, turistické trasy a chodníky, prírodné krásy a iné zaujímavosti.

Reportáž zo slávnostného uvedenia Turistického denníčka do života nájdete tu.

Diskusia k článku