STREDOŠKOLÁK a JOB FORUM odkryli možnosti štúdia a kariéry v Trenčianskom kraji

28. 11. 2014 Trenčiansky kraj

V rámci už 16. ročníka výstavy STREDOŠKOLÁK a 6. ročníka veľtrhu pracovných príležitostí JOB FORUM sa na trenčianskom výstavisku Expo Cneter, a.s. spolu predviedlo takmer 50 vystavujúcich subjektov. Stredné školy z celého kraja predstavili súčasným deviatakom možnosti ich ďalšieho štúdia na študijných odboroch rôzneho zamerania. Prítomnosť viacerých firiem z regiónu,reprezentujúcich potenciálnych zamestnávateľov, umožnila zároveň živú interakciu podnikateľského prostredia s budúcimi absolventmi škôl. Ich uplatnenie na trhu práce totiž závisí práve od voľby svojej vzdelávacej inštitúcie a kariérneho zamerania.

Výstavy sprevádzal aj interaktívny kultúrny program z dielne nielen samotných stredoškolákov, ale aj centier voľného času. Päťčlenná porota zložená z odborníkov zároveň ocenila najlepšie exponáty výstavy z rúk študentov krajských stredných škôl. Druhý deň výstavy patril aj stretnutiu zástupcov stredných odborných škôl a firiem, ktorí debatovali o potrebách podnikateľského prostredia s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu.

Diskusia k článku