Stavebná škola sa opäť mení na priemyslovku

26. 07. 2018 Trenčiansky kraj
Stavebná škola sa opäť mení na priemyslovku

Bohatá história Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa začala písať prvýkrát v septembri 1960, kde bola pri Strednej priemyselnej škole strojníckej zriadená jedna trieda odboru pozemné stavby s počtom 43 žiakov. Počas 58 rokov svojej existencie si škola prešla viacerými zmenami. Ihneď po prvom školskom roku sa z Nového Mesta nad Váhom žiaci tejto triedy presunuli do Trenčína, kde na Mierovom námestí vznikla stredná priemyselná škola stavebná s dvoma triedami prvého ročníka a jednou triedou druhého ročníka. Na svoje 10. narodeniny sa škola sťahovala znova, tentoraz do novej modernej budovy, vybavenej odbornými učebňami, laboratóriami, dielňami, telocvičňou a bazénom. V tejto budove škola sídli dodnes.

Škola bola v minulosti aj viackrát premenovaná. Od školského roku 2001/2002 niesla čestný názov Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne. V školskom roku 2005/2006 po zlúčení stavebnej priemyslovky a stavebného učilišťa vznikol nový názov školy Spojená škola Trenčín s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Stredné odborné učilište stavebné a Učilište stavebné. Od roku 2009 až po súčasnosť je názov školy Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín.

Od 1. septembra 2018 sa však škole prinavráti pôvodný čestný názov Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín. „Pre školu je to návrat k historickému názvu s dlhoročnou tradíciou. Veríme, že zmena názvu sa podpíše aj pod zvýšený záujem študentov o štúdium na tejto škole,“ uviedla vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková. Veľkú zásluhu má na zmene názvu hlavne riaditeľka školy Martina Knappová. „Pri nástupe do funkcie riaditeľky školy v roku 2014 som si dala niekoľko cieľov. Mojou prioritou bolo vrátiť škole nielen pôvodný názov, ale hlavne aj dobré meno. Škola vždy patrila medzi najlepšie na Slovensku. Viacerí ľudia vôbec nevedeli, že naša „priemyslovka“ nezanikla, len sa premenovala. S tým bolo veľakrát spojené úsilie presvedčiť rodičov našich budúcich absolventov, že študujú stavebníctvo na škole, z ktorej môžu pokračovať na kvalitných vysokých školách doma i v zahraničí,“ priblížila Martina Knappová.

Zelenú na zmenu názvu dal zriaďovateľ školy Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom Krajskej rady pre odborné vzdelávanie v januári 2018. Túto zmenu v júlovom Zastupiteľstve TSK odobrili aj krajskí poslanci. „Verím, že tak, ako mám ja obrovskú radosť, rovnako ju zdieľajú so mnou aj moji súčasní, ale aj bývalí kolegovia a naši absolventi. Ďakujem všetkým, čo nás pri tejto zmene podporili a verím, že našej priemyslovke vrátime status najlepšia na Slovensku,“ doplnila riaditeľka školy.

So staronovým názvom do vynovených priestorov

Na študentov po letných prázdninách okrem návratu k pôvodnému názvu školy čaká aj návrat do vynovenej budovy. V priebehu minulého školského roka totižto prešla budova Strednej odbornej školy Emila Belluša v Trenčíne kompletnou rekonštrukciou. Na budove školy boli vymenené okná, zateplila sa celá fasáda a strecha, vymaľované sú učebne i kabinety. Od nového školského roku sa škola zároveň zaradí medzi školy s najmodernejšími energetickými výdobytkami. Rekuperácia vzduchu, solárny systém na ohrev vody v školskom bazéne či fotovoltaika boli súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie, na ktorú zo svojho rozpočtu Trenčianska župa vynaložila 400 tis. eur, zvyšok približne 2,4 mil. bolo uhradených z eurofondov.

Diskusia k článku