Prvé pracovné stretnutie s jasnými cieľmi

06. 05. 2014 Trenčiansky kraj
Prvé pracovné stretnutie s jasnými cieľmi

Po tom, ako bola 16. januára 2014 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Juhomoravským krajom (JMK), sa v utorok 6. mája 2014 uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zástupcov oboch krajov.

Dohoda medzi krajmi deklaruje spoluprácu pri organizovaní a koordinovaní predovšetkým prihraničných aktivít podporujúcich ekonomické, kultúrne, vzdelávacie, humanitné, športové a ďalšie činnosti v prospech ďalšieho rozvoja slovensko – českej prihraničnej oblasti.

Zástupcovia TSK, predseda Jaroslav Baška, podpredsedovia Jozef Trstenský a Richard Takáč a riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici prijali na pôde Úradu TSK zástupcov JMK, hejtmana a predsedu Asociácie krajov Českej republiky Michala Hašeka, námestníka hejtmana Romana Celého a poradcu Asociácie krajov Českej republiky Jána Slánskeho.

Prvým bodom, ktorým sa delegácie zaoberali bolo poradenstvo, ktoré by mohol JMK poskytnúť TSK v oblasti vybudovania nového integrovaného systému dopravy. Na českej strane funguje už niekoľko rokov a bol by prínosom pre náš kraj aj vzhľadom k tomu, že po ňom obyvatelia už dlhšie volajú.

„Systém integrovaného dopravného systému budujeme desať rokov a je jedným z najlepšie fungujúcich v rámci Českej republiky. Toto know-how sme ponúkli Trenčianskemu samosprávnemu kraju a sme pripravení kompletne ho odovzdať. Princíp je jednoduchý. Na južnej Morave je 673 miest a obcí a všade garantuje samospráva spojenie autobusom a vlakom na jeden lístok,“ priblížil hejtman Hašek.

Príklad si môžeme brať aj z fungujúcej dopravnej obslužnosti JMK v oblasti prímestskej dopravy. „Ako ma oboznámil hejtman Hašek, JMK má najnižšie náklady na prímestskú autobusovú dopravu, naopak, náš kraj má náklady najvyššie,“ ozrejmil predseda TSK.

Témou rozhovorov bolo tiež plánované stretnutie a výmena skúseností zástupcov Združenia SK8 a Asociácie krajov Českej republiky. „Myslím si, že na Slovensku je ešte čo zlepšovať v rámci Združenia SK8,“ vyhlásil župan Baška.

Hejtman Michal Hašek hostiteľom priblížil spoluprácu českých hejtmanov s jednou z čínskych provincii. „Zástupcov TSK som pozval na čínske investičné fórum, ktoré sa uskutoční v Prahe. Ide o iniciatívu, ktorá nadväzuje na prehlásenie čínskej vlády, ktorá chce spolupracovať so štátmi strednej a východnej Európy, dohromady s pätnástimi krajinami. Ak máme naplniť hlavné motto Európskej únie, že je úniou regiónov, chceme v praxi dokázať, že to budú regióny, ktoré na seba prevezmú iniciatívu v oblasti nových investorov a ekonomickej spolupráce,“ dodal.

Taktiež ponúkol podnikateľom a firmám Trenčianskeho kraja možnosť využiť partnerstvá JMK s Ruskou federáciou, Čínou, Irakom, Chorvátskom či Srbskom tak, aby bola podporovaná tvorba ekonomiky a tvorené nové pracovné miesta.

Delegácie sa taktiež dohodli na zorganizovaní stretnutia predstaviteľov štyroch prihraničných krajov Slovenskej republiky a štyroch prihraničných krajov Českej republiky. Cieľom bude konkretizovať spoločné projekty realizované v programovacom období rokov 2014 – 2020. „Myslím si, že nám Európska únia ponúka veľké finančné možnosti a môžeme spoločne vypracovať projekty, ktoré budú na osoh všetkých krajov,“ nechal sa počuť Baška.

Obe strany sa ďalej venovali oblastiam zdravotníctva, stredného školstva a cestovného ruchu.

Diskusia k článku