Prímestské modré autobusy budú pokračovať aj vo funkcii mestskej hromadnej dopravy

02. 10. 2018 Trenčiansky kraj
Prímestské modré autobusy budú pokračovať aj vo funkcii mestskej hromadnej dopravy

Počas uplynulého roku uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s mestom Trenčín zmluvu o spolupráci, na základe ktorej plnili modré autobusy prímestskej autobusovej dopravy (PAD) aj funkciu mestskej hromadnej dopravy (MHD) na území Trenčína. Obe strany sa dohodli na 12-mesačnej skúšobnej lehote, ktorá mala preukázať funkčnosť a opodstatnenosť tohto kroku. V skratke to znamená, že cestujúci na území mesta Trenčín mohli využiť modré autobusy za tarifnú cenu trenčianskej MHD. „Na základe vyhodnotenia štatistík od 1. júla 2017 do 30. júna 2018 bolo zistené, že zavedením spolupráce medzi TSK a mestom Trenčín došlo k nárastu počtu cestujúcich v modrých autobusoch o viac ako 10%,uviedol Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy Úradu TSK.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja tak v pondelok 24. septembra 2018 na svojom 10. zasadnutí schválilo dodatok k predmetnej zmluve, podľa ktorej nebudú Trenčania musieť rozlišovať modré a červené autobusy aj naďalej. Podľa župy ide o jeden z podstatných krokov k zavedeniu Integrovaného dopravného systému v kraji, ktorý má vychádzať v ústrety verejnosti. „Aj napriek poklesom tržieb, ktoré sú spôsobené rozdielnosťou taríf PAD a MHD, sme sa zhodli, že túto službu pre Trenčanov zachováme. Ide o verejnoprospešné opatrenie, ktoré má slúžiť obyvateľom kraja. Na vzniknutý finančný rozdiel si TSK nebude žiadnym spôsobom nárokovať,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Obyvatelia krajského mesta si tak na svoj presun nemusia vyberať medzi červenými a modrými autobusmi. Môžu využiť tie, ktoré im v daných situáciách prídu vhod, a to za mestskú tarifu. Tento krok navyše prispieva k ochrane životného prostredia v súvislosti s podporou využívania verejnej dopravy.

Diskusia k článku