Participatívny komunitný rozpočet TSK vstupuje do verejného zvažovania

13. 04. 2018 Trenčiansky kraj
Participatívny komunitný rozpočet TSK vstupuje do verejného zvažovania

Inšpirácia ani skvelé nápady na skvalitnenie života v regiónoch verejnosti v Trenčianskom kraji nechýbajú. Trenčianska župa ako prvá spomedzi vyšších územných celkov minulý rok prišla s novinkou Participatívneho komunitného rozpočtu, čím umožnila obyvateľom kraja rozhodovať o tom, ako bude využitá časť financií zo župnej pokladnice. V premiérovom ročníku kraj podporil 29 zaujímavých projektov za približne 57 tis. eur. V januári tohto roku TSK vstúpil do druhého ročníka v rámci PKR. V období od januára do marca 2018 na župný úrad prišlo celkovo 80 projektov z celého kraja, pričom požiadavky predkladateľov projektov presahujú sumu 165 000 eur. Osloviť širokú verejnosť svojím nápadom a získať čo najviac hlasov vo verejnom hlasovaní, sa tak stáva kľúčovým aspektom pri rozdeľovaní župných financií v rámci PKR. Aj tento rok župa podporí tie najlepšie nápady, ktoré vzídu z verejného hlasovania, sumou 99 tis. eur. Maximálna výška podpory pre jeden projekt pritom nepresiahne sumu 2 200 eur.

Najväčší počet projektov doručili obyvatelia okresu Bánovce nad Bebravou, v prvom ročníku sa nezapojili

Najväčšie zastúpenie zo zaslaných nápadov v tomto roku majú projekty z oblasti voľnočasových aktivít, športu a kultúry. Nájdu sa však aj nápady na zlepšenie stavu životného prostredia či z oblasti sociálnej pomoci a dopravy. Najviac projektov dorazilo z okresu Bánovce nad Bebravou (18), ktorý ako jediný z okresov nemal zastúpenie v prvom ročníku PKR. O štyri projekty menej eviduje TSK z okresu Partizánske (14), nasleduje okres Prievidza (11), Trenčín (9), Nové Mesto nad Váhom (8), Myjava (7), Považská Bystrica (6), Ilava (5) a Púchov (2).

Všetky doručené projekty na Úrad TSK prejdú v priebehu budúcich dvoch týždňov procesom tzv. verejného zvažovania, počas ktorého sa rozhodne o tom, či spĺňajú potrebné parametre na to, aby boli posunuté do verejného hlasovania. Medzi projektmi, ktoré budú na verejných zvažovaniach bližšie predstavené sú, napríklad Psí park a výcviková škola, Vedecko-technická dielňa, Street workout ihrisko či úspešné minuloročné projekty ako Trenčín na korze a náučný chodník s názvom Potulky veveričky Ryšky 2.

Verejné zvažovania začínajú už budúci týždeň, ROZHODNITE o využití časti župných financií

Členova Rady pre PKR TSK aj v tomto roku vycestujú do jednotlivých regiónov, aby verejné zvažovania ostali opäť dostupné pre verejnosť z daného okresu. Na verejných zvažovaniach budú prítomní poslanci Zastupiteľstva TSK za daný okres, zamestnanci Úradu TSK, odborní garanti, predkladatelia projektov a verejnosť, ktorá je v rámci PKR kľúčová. Spoločne na základe prezentácií predkladateľov projektov posúdia vhodnosť daného projektu na postúpenie do verejného hlasovania, ktoré sa tento rok uskutoční v termíne od 1. mája do 15. mája 2018 na webovom sídle župy.

Verejné zvažovania v jednotlivých okresoch začínajú už budúci týždeň, prvé z nich sa uskutoční v pondelok 16. apríla 2018 o 9.00 h v okrese Považská Bystrica. Všetci ste srdečne pozvaní, neváhajte a ROZHODNITE o tom, ktorý projekt môže pomôcť zlepšiť život v našom kraji.

 

Termín verejných zvažovaní PKR 2018

OKRES

DÁTUM

ČAS

MIESTO

Považská Bystrica

16.4. 2018 pondelok

9.00 h

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica

Ilava

17.4. 2018 utorok

9.00 h

Obchodná akadémia Ilava

Púchov

17.4. 2018 utorok

14.00 h

Gymnázium Púchov

Bánovce nad Bebravou

18.4. 2018 streda

9.00 h

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou

Nové Mesto nad Váhom

19.4. 2018 štvrtok

9.00 h

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom

Myjava

20.4. 2018 piatok

9.00 h

Stredná priemyselná škola Myjava

Prievidza

23.4. 2018 pondelok

9.00 h

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza

Partizánske

24.4. 2018 utorok

9.00 h

Stredná odborná škola Partizánske

Trenčín

25.4. 2018  streda

9.00 h

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pre viac informácií o PKR navštívte webové sídlo www.tsk.sk, sekciu Financie, Participatívny-komunitný rozpočet

Diskusia k článku