Nový župan navštívil stredné školy

28. 01. 2014 Trenčiansky kraj

Predseda TSK Jaroslav Baška sa rozhodol pre osobnú návštevu stredných škôl v Trenčianskom kraji, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Od 20. januára postupne navštevoval školy spolu s krajskými poslancami, aby mali prehľad o problémoch a ďalších plánoch jednotlivých škôl. V utorok 21. januára navštívili dve školy na Myjave a 9 škôl v Trenčíne. Výsledkom všetkých návštev bude materiál, ktorý bude predložený na krajskom zastupiteľstve 24. marca, kde sa bude rokovať o rozpočte na rok 2014. Po ňom sa bude vedenie TSK snažiť  jednotlivým školám pomôcť  ako čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky určené na zlepšenie kvality vzdelávania.

Samotní riaditelia škôl mohli nielen predniesť svoje požiadavky a plány na nasledujúce obdobie ale aj pochváliť sa úspechmi, ktoré ich školy dosiahli.

Diskusia k článku