Noví podpredsedovia TSK sú už známi

21. 01. 2014 Trenčiansky kraj
Noví podpredsedovia TSK sú už známi

V poradí už druhé zasadnutie poslancov TSK v novom funkčnom období sa nieslo predovšetkým v duchu voľby do funkcie nových podpredsedov. Konkrétne mená poslancov na výkon tejto funkcie navrhol predseda TSK, Jaroslav Baška: „Prvým kritériom pre mňa bolo kritérium regionálne, pretože ja som ako predseda zo severu kraja a ďalších spolupracovníkov by som potreboval z iných regiónov tohto kraja. Podpredsedov som samozrejme navrhol aj na základe dôvery, ktorú k nim prechovávam a skúseností, ktoré majú za sebou.“ Novými podpredsedami sa teda od februára tohto roku stanú primátor Nového Mesta nad Váhom; Ing. Jozef Trstenský a poslanec MsZ v Prievidzi; Ing. Richard Takáč. „Ide o spojenie skúsenejšieho poslanca, podpredsedu Jozefa Trstenského a mňa, ako mladšieho, ambiciózneho poslanca. Som pripravený podľa požiadaviek predsedu TSK pracovať pre náš kraj,“ vyjadril sa už schválený nominant na druhého podpredsedu TSK z hornej Nitry, Richard Takáč.

 

Jedným z ďalších bodov na programe zastupiteľstva bolo aj zriadenie 8 komisií s rovnakými názvami ako v predchádzajúcom volebnom období, pričom v šiestich z nich rady poslancov TSK dopĺňajú aj predstavitelia odbornej verejnosti vybratí zo 41 záujmových organizácií a združení pôsobiacich v kraji. Poslanci si zároveň znížili mesačnú odmenu z najvyššej možnej na 450€ mesačne, čo prinesie ročnú úsporu takmer 66 000€. Jaroslav Baška sa k tomuto činu vyjadril nasledovnými slovami: „Chcel by som poďakovať všetkým poslancom zastupiteľstva TSK, ktorí hlasovali za zníženie odmien v porovnaní s minulými rokmi. Týmto schválením dokáže ušetriť TSK v starej mene viac ako dva milióny korún ročne. Aj týmto spôsobom poslanci prispeli k určitému šetreniu a k optimalizácii nákladov, ktoré TSK má.“

Predseda TSK, Jaroslav Baška, ani chvíľu po nastúpení do funkcie nezaháľal a po tom, čo navštívil správy ciest v Trenčianskom kraji a skontroloval ich pripravenosť na zimnú údržbu, rozhodol sa podniknúť inšpekčnú cestu po všetkých 43-och stredných školách v TSK, aby sa oboznámil s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu. „Na návštevy jednotlivých škôl pozývam aj poslancov zastupiteľstva, resp. primátorov, ktorí sú poslancami, aby na vlastné oči videli, ako ich školy finančne fungujú, aká je ich perspektíva do budúcna s cieľom pripraviť stredné školstvo tak, aby bolo dlhodobo udržateľné,“ vyjadril sa predseda TSK.

Jaroslav Baška tiež podpísal interný príkaz, ktorý nariaďuje, že všetky výstupy pochádzajúce zo všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK budú vopred prekonzultované. „Z dôvodu objektívnosti, pravdivosti a jednotnosti poskytovania informácií médiám a teda aj verejnosti som takýto príkaz vydal; aby boli všetky informácie overiteľné,“ dodal Jaroslav Baška.

Najbližšie rokovanie regionálnych poslancov je naplánované na 24. marca 2014.

Diskusia k článku