Kraj zo svojho dotačného systému doteraz podporil viac ako 230 podujatí

11. 08. 2016 Trenčiansky kraj
Kraj zo svojho dotačného systému doteraz podporil viac ako 230 podujatí

Financie a strategické plánovanie v rámci regionálneho rozvoja. Ďalšie dve z oblastí, ktoré kompetenčne spadajú pod krajskú samosprávu. Obyvatelia prostredníctvom rozličných organizácií sa môžu na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) obrátiť napr. so žiadosťou či pripomienkovať strategické dokumenty. Len tento týždeň, v pondelok 8. augusta 2016, bolo ukončené pripomienkovanie strategického dokumentu cyklodopravy a cykloturistiky v kraji. V súčasnosti kraj vyzýva napr. na podávanie žiadostí o podporu pri realizácii enviroprojektov v rámci grantu Zelené oči.

Vzhľadom na obsažnosť týchto dvoch kompetencií na úvod mesiaca vyberáme a informujeme o čiastkovej téme, ktorou je dotačný systém TSK.

V rámci svojho dotačného systému Trenčianska župa podporila viac ako dvestovku kultúrnospoločenských podujatí v celkovej výške 250 tisíc €. 

Kultúra, spoločenské akcie, športové podujatia, vzdelávanie aj sociálne zabezpečenie. Na verejnoprospešné projekty Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na rok 2016 vyčlenil v porovnaní s rokom 2015 sumu vyššiu o 50 tisíc €. Podpory sa tak na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 13 z roku 2014 o poskytovaní dotácií v kraji dočkalo o niečo viac podujatí a projektov. Medzi podporenými podujatiami dominujú tie kultúrne, ktorých župa podporila 147 v celkovej sume takmer 158 tisíc €. Tesne za nimi nasleduje 71 podporených športových projektov za viac ako 73 tisíc €. Na projekty z oblasti sociálneho zabezpečenia kraj z dotačného systému prispel sumou takmer 5 tisíc €, z oblasti vzdelávania to bolo približne o tisíc eur menej. Zvyšok tvoria projekty a podujatia rozličného zamerania, ktoré kraj podporil dotáciou takmer 10 tisíc €.

Do dnešného dňa župa zaevidovala 297 žiadostí o dotáciu z dotačného systému, kraj vyhovel viac ako dvom tretinám z nich a prerozdelil tak celú čiastku v rámci tohto druhu dotácií na tento rok.

Diskusia k článku