Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne oslávila polstoročnicu

14. 01. 2019 Trenčiansky kraj
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne oslávila polstoročnicu

Pre Galériu M. A. Bazovského je aktuálny rok naozaj výnimočný. Nielenže si galéria pripomína 50 rokov od svojho vzniku, spomínať celý rok bude aj na Miloša Alexandra Bazovského, po ktorom je galéria pomenovaná. V roku 2019 uplynie presne 120 rokov od narodenia tohto veľkého slovenského umelca, maliara, ktorý prispel k formovaniu modernej slovenskej kultúry.

Galéria nesúca maliarovo meno vznikla v krajskom meste vo februári roku 1969,  rok po smrti M. A. Bazovského. V priebehu svojej 50-ročnej existencie pripravila galéria zhruba 1400 individuálnych a kolektívnych výstav nielen vo svojom sídle, ale i v rôznych ďalších inštitúciách na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti sa v depozitároch galérie nachádza približne 4900 zbierkových predmetov v piatich sekciách - maľba, socha, kresba, grafika a fotografia. Galéria patrí medzi dôležité slovenské inštitúcie výtvarného umenia a popri výstavnej činnosti, populárno-náučnej práci s verejnosťou patrí medzi jej primárne úlohy aj budovanie a ochrana zbierkového fondu. „Histórii galérie sa budeme venovať počas celého roku 2019. Pripravených je spolu 7 výstav, ktoré budú mapovať začiatky galérie, jej zakladateľov, rôzne historické udalosti spojené s galériou i umelcov. Bazovského galéria si za 50 rokov vybudovala vysoký kredit nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. V budovaní dobrého mena galérie chceme pokračovať aj v budúcnosti,“ priblížila riaditeľka Galérie M. A. Bazovského Barbora Varga-Petríková.

V rámci oslavy 50. výročia založenia Galérie M. A. Bazovského bola verejnosti sprístupnená aj nová stála expozícia venovaná práve umeleckej tvorbe Bazovského. Ešte pred samotným otvorením výstavy však trenčiansky župan Jaroslav Baška ocenil bývalých i súčasných pracovníkov galérie. „Teší ma, že Galéria M. A. Bazovského sa venuje najmä vystavovaniu tvorby regionálnych umelcov. V Trenčianskom kraji má jedinečné postavenie, aj preto jej želám minimálne ďalších 50 úspešných rokov. Verím, že ďalšie výstavy organizované v galérii prilákajú okrem pravidelných priaznivcov galérie aj nových návštevníkov. Som rád, že dvere galérie sú otvorené aj mladým začínajúcim umelcom, ktorí sa tu môžu vzdelávať a rozvíjať svoje umelecké nadanie. A ktovie, možno v budúcnosti galéria vychová ďalšieho skvelého umelca, akým bol napríklad práve Miloš Alexander Bazovský,“ povedal trenčiansky župan. 

Ocenenie z radu bývalých zamestnancov si prevzala Alena Hejlová (za dlhoročný rozvoj a dosiahnuté úspechy v oblasti kultúry a výtvarného umenia) a Eva Melkovičová (za dôkladné a predovšetkým úspešné plnenie úloh vo funkcii dlhoročnej účtovníčky galérie). Zo súčasných pracovníkov ďakovný list dostala Elena Porubänová (za dlhoročný rozvoj a dosiahnuté úspechy v oblasti kultúry a výtvarného umenia), Monika Drocárová (za dlhoročný rozvoj a dosiahnuté úspechy v oblasti vzdelávania návštevníkov), Blanka Špačková (za vynaložené úsilie pri budovaní dobrého mena  Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne) a Barbora Varga-Petríková (súčasná riaditeľka galérie).

Trenčianska župa ako zriaďovateľ Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne plánuje v tomto roku opraviť vstup do galérie a vymeniť okná v podkroví galérie, to všetko za približne 40 tis. eur.

Samotná galéria pripravila na rok 2019 celý výstavný plán v znamení pripomínania si toho, čo všetko počas svojej doterajšej histórie zažila. V pláne je napríklad otvorenie novej stálej expozície s názvom Trenčania – stredná generácia či ukážky akvizičnej činnosti galérie za posledných 20 rokov. Najväčšou novinkou pre návštevníkov galérie v tomto roku však budú voľné vstupy na výstavy cez víkendy počas celého roka 2019. Viac o Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa dozviete na webovom sídle www.gmab.sk.

Galéria k článku

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne oslávila polstoročnicu
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne oslávila polstoročnicu
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne oslávila polstoročnicu

Diskusia k článku