Colníci aj na Pohode

11. 07. 2016 Trenčiansky kraj
Colníci aj na Pohode

TRENČÍN – 11. 07. 2016: V súvislosti s festivalom Pohoda sa trenčianski colníci zamerali pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru najmä na nezákonnú prepravu omamných a psychotropných látok na príjazdových cestách k festivalu a na používanie elektronickej registračnej pokladnice (ERP) pri predaji v areáli festivalu na trenčianskom letisku.  

Kontroly na  prepravu omamných a psychotropných  látok  boli vykonávané  na hraničných priechodoch  s  Českou republikou Horné Srnie, Drietoma a  Moravské Lieskové, aj s použitím služobných psov. Pozitívny nález bol zaznamenaný v dvoch prípadoch. Na hraničnom priechode Moravské Lieskové pri colnej kontrole   osobného automobilu Mercedes 300L bol v lakťovej opierke medzi sedadlami vodiča a spolujazdca  odhalený nezákonný dovoz rastlinnej sušiny – marihuany s hmotnosťou približne 39 gramov. Na hraničnom priechode Drietoma vo vozidle WV Golf  imatrikulovanom v ČR  bol služobným psom odhalený nezákonný dovoz  omamných a psychotropných látok, pričom služobný pes označil sedačku  vodiča. Následne bol vodič vozidla vyzvaný aby vyložil obsah vreciek, kde v plastovej krabičke od žuvačiek sa nachádzal plastové uzatvárateľné vrecko s obsahom bieleho prášku neznámeho pôvodu v množstve približne 2 gramy. Podľa vyjadrenia vodiča išlo o kokaín. V druhom vrecku nohavíc mal vodič plastové uzatváracie vrecko s obsahom rastlinnej sušiny - marihuany v množstve  4,5 gramu. Oba prípady boli odovzdané na ďalšie konanie orgánom Policajného zboru SR.

Ďalšia oblasť kontrolnej činnosti bola zameraná na používanie ERP u predávajúcich, kde bolo v 6 prípadoch zistené porušenie predpisov. V troch prípadoch predávajúci nepoužil ERP na evidenciu tržby, v dvoch prípadoch subjekt na predajnom mieste nesprístupnil vyobrazenie pokladničného dokladu a v jednom prípade predávajúci nemal knihu elektronickej registračnej pokladnice umiestnenú na predajnom mieste. Celková výška udelených pokút v zmysle zákona za uvedené porušenia predpisov bola  1190,- Eur.

„Za prvý polrok tohto roku colníci Colného úradu Trenčín vykonali 409 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o ERP, z čoho až 211 skončilo konštatovaním o porušení zákona, čo je takmer 52 %. Za tieto porušenia predpisov boli uložené pokuty v celkovej výške 45 080 Eur,“ doplnila niekoľko štatistických údajov Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín. Najčastejšie bola uložená pokuta za nezaevidovanie prijatej tržby do ERP. Niektorí podnikatelia porušujú zákon opakovane, v 4 prípadoch bol z tohto dôvodu podaný podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Diskusia k článku