Prváci dostali informácie z prvej ruky

08. 10. 2014 Trenčianska univerzita

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne nezabúda ani na jej najnovších členov. V priestoroch Študentského centra sa v pondelok, 6. októbra, stretol so žiakmi prvého ročníka. Cieľom stretnutia mal byť informačný tok, prínosný pre obe strany.

Kým rektor žiakov informoval o možnostiach ich štúdia, výhodách študentského života a dverách, ktoré sa im ako prvákom otvárajú, študenti boli zvedaví na viacero informácií priamo z prvej ruky. Rektora zároveň zaujímali ich prvotné dojmy a pocity z univerzity, no prvákov nezabudol upozorniť ani na povinnosti, ktoré ich neminú.

Neformálnou diskusiou s prvákmi sa zároveň snažil demonštrovať podporu, ktorú majú všetci študenti v ich univerzite. Takéto stretnutia budú pokračovať aj v budúcnosti, aby bol ich prínos čo najväčší.

Diskusia k článku