Nie je vzdelávanie ako vzdelávanie

27. 11. 2014 Trenčianska univerzita

Jeden deň strávený s dobrým učiteľom je viac ako 100 dní samoštúdia. Aj táto veta zaznela na konferencii s názvom Rozvoj gramotnosti – príprava pre život. Pedagógovia sú si totiž vedomí potreby pripravovať žiakov na život za bránami študentského sveta. Preto do centra svojej pozornosti stavajú pojem gramotnosť, ktorý vystihuje všetky kompetencie, ktoré by mal žiak počas svojho štúdia nadobudnúť. Zďaleka však nejde len o faktické poznatky. Ako žiakov viesť k dostatočnej prírodovednej, finančnej či napríklad mediálnej gramotnosti, si na konferencii navzájom prezradili pedagógovia z rôznych typov škôl v kraji.

Záštitu nad týmto stretnutím a vzájomnou výmennou cenných skúseností o problematike gramotnosti prevzal predseda nášho kraja, Jaroslav Baška. Po optimalizácii siete škol v kraji je to jeden z ďalších krokov na zefektívnenie fungovania školských inštitúcií.

Diskusia k článku