Trenčianska univerzita

27. November 2014 Trenčianska univerzita
Nie je vzdelávanie ako vzdelávanie

Nie je vzdelávanie ako vzdelávanie

Jeden deň strávený s dobrým učiteľom je viac ako 100 dní samoštúdia. Aj táto veta zaznela na konferencii s názvom Rozvoj gramotnosti – príprava pre život. Pedagógovia sú si totiž vedomí potreby pripravovať žiakov na život za bránami študentského sveta. Preto do centra svojej pozornosti stavajú pojem gramotnosť, ktorý vystihuje všetky kompetencie, ktoré by mal žiak počas svojho štúdia nadobudnúť. Pozrieť video –›

26. September 2014 Trenčianska univerzita
Trenčianska univerzita slávnostne otvorila už 18. akademický rok

Trenčianska univerzita slávnostne otvorila už 18. akademický rok

Aula Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v pondelok, 22. septembra 2014, zaplnila do posledného miesta. A to nielen študentmi, ktorí prišli slávnostne odštartovať akademický rok 2014/2015, ale aj významnými zástupcami samotnej univerzity, či hosťami z rôznych spriatelených inštitúcií z celého Slovenska. Všetci spoločne otvorili už 18. akademický rok, v ktorom univerzitu čaká viacero zmien a inovácií Pozrieť video –›