Zasadnutie MsZ v Trenčíne 20.10.2011

20. 10. 2011 Mestské zastupiteľstvo

V najbližších rokoch by mal v Trenčíne vyrásť moderný autobusový terminál

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne na zasadnutí štvrtok 20. októbra schválili predaj autobusovej stanice spoločnosti SIRS – Development, a.s. Žilina. Predaj všetkých pozemkov  bude realizovaný so zriadením vecného bremena v prospech mesta Trenčín. Návrh predaja obsahuje presné podmienky ďalšieho rozvoja stanice, ktorú sa spoločnosť zaviazala zrevitalizovať do dvoch rokov od vydania právoplatného stavebného povolenia.

Na základe znaleckého posudku sa stanica predáva za 810 706 eur. O túto sumu bude znížený dlh mesta voči SAD Trenčín, ktorý vznikol ešte minulý rok za bývalého vedenia mesta. „Autobusová stanica vo svojom súčasnom stave ako vstupná brána do mesta neplní reprezentatívny účel a vo finančných silách mesta nie je ani skoro nebude ju zrevitalizovať. Schválením predaja bude mať Trenčín moderný autobusový termínál. Tým ďalším dôvodom predaja je práve zlá finančná situácia mesta, kedy je nútené predávať majetok,“ zdôvodnil trenčiansky primátor Richard Rybníček, ktorý dodal, že v súčasnej finančnej situácii samospráv je spolupráca so súkromnými investormi jedinou možnosťou ich rozvoja.

Investor má zároveň záujem obnoviť aj susednú železničnú stanicu. V prípade, že by spoločnosť uspela v súťaži na revitalizáciu železničnej stanice, SISR – Development odkúpi od mesta ďalšie pozemky v hodnote 151 550 eur. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý ohodnotil predmetné pozemky bez príslušenstva, t.j. spevnených plôch vo výške 54,50 €/m2 a pozemky s príslušenstvom, t.j. vrátane spevnených plôch vo výške 76,54 €/m2.

Spoločnosť SIRS – Development, a.s. Žilina bola založená spoločnosťami Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. a Slovenská autobusová doprava, a.s. Žilina za účelom správy ich majetku a zefektívnenia pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme. Každá z uvedených spoločností je 50% vlastníkom spoločnosti SIRS-Development, a.s. pričom jej  činnosť podlieha dohľadu Fondu národného majetku SR.

Predaj bytov

Mesto Trenčín v opakovanej verejnej obchodnej súťaži predalo sedem z devätnástich ponúkaných bytov. Po prvej neúspešnej súťaži mesto stanovilo minimálne kúpne ceny. Z 19 bytov prišli ponuky na sedem z nich, pričom o dvanásť bytov neprejavil nik záujem. Za sedem predaných bytov mesto zinkasuje 313 115 eur. Ceny sa pohybovali od 32 tisíc do 63 tisíc eur. Jeden z bytov mal až štyroch záujemcov, elektronická aukcia zdvihla pôvodnú sumu 44 tisíc eur na 52 100 eur. Predaj bytov muselo ešte schváliť mestské zastupiteľstvo.

Mesto za zámenu pozemkov zinkasuje 365 tisíc eur

Ďalších 365 428 eur mesto zinkasuje za zámenu pozemkov so spoločnosťou SINGERS s. r.o.,  ktorá potrebuje pre svoj investičný zámer sceliť pozemky v Zlatovciach. Od mesta získa pozemky v hodnote 417 328 eur (42,42 €/m2). Mesto na oplátku získa pozemky vo vlastníctve spoločnosti v hodnote 51 900 eur, na ktorých by v budúcnosti mala byť mestská obslužná komunikácia. Rozdiel v cene bude príjmom do kapitálových príjmov mesta.

Spoločnosť SINGERS s.r.o. Bratislava má na predmetných pozemkoch zámer vybudovať mestský blok s možnosťou bývania v zmysle platného a navrhovaného územného plánu mesta. V návrhu územného plánu, ktorého pripomienkové konanie aktuálne prebieha, je daná lokalita definovaná ako nešpecifikované komerčné vybavenie. Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania na mestskom úrade v Trenčíne zároveň požaduje konzultovať akýkoľvek zámer alebo štúdiu spoločnosti. 

Diskusia k článku