Verejné komisie a nový viceprimátor: aj o tom bolo prvé rokovanie nového poslaneckého zboru

03. 12. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo prvýkrát zasadlo v zložení, v akom si ho občania v novembrových komunálnych voľbách zvolili. Na čele s primátorom mesta noví poslanci zložili slávnostný sľub a pustili sa do rozhodovania o chode mesta.

V prvom hlasovaní schválili novinku, vďaka ktorej budú jednotlivé komisie pre občanov verejné. Staronový primátor mesta vyjadril spokojnosť so zložením poslaneckého zboru a zároveň predstavil nového a jediného viceprimátora mesta. Aj to sú novinky, ktoré sa udiali na celkom prvom a oficiálnom stretnutí nového Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.

Diskusia k článku