Nad "zimákom" stále visí otáznik - záznam mimoriadneho MsZ, časť 3/3

19. 06. 2012 Mestské zastupiteľstvo

Tretia a najzaujímavejšia časť záznamu verejnej diskusie o osude zimného štadióna. Obsahuje vyjadrenie správcu štadióna p.Buchela a odborníka na chladiace zariadenia p.Záhradníčka.p.Buchel 1:50 


p.Záhradníček 46:57

Diskusia k článku