MsZ v Trenčíne 30.6.2014

02. 07. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Posledný júnový deň patril riadnemu zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom sa úspešne prerokovali body, ktoré na svoje schválenie čakali už od predchádzajúceho, opätovne prerušeného rokovania. V pondelok, 30. júna, sa však poslanci venovali viacerým dôležitým bodom na rokovacom poriadku, medzi ktoré patrila aj otázka zmeny územného plánu v súvislosti s výstavbou Terminálu, no rokovalo sa aj o pití alkoholu na verejnosti a odznela aj pripomienka k súčasnej podobe mesačníka Info. Rokovanie prebehlo bez účasti primátora mesta, ktorý aktuálne čerpá dovolenku, no konečne prinieslo želané výsledky.

Diskusia k článku