MsZ v Trenčíne 28.11.2014

29. 11. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva majú novozvolení poslanci za sebou.  Premiérové rokovanie mestských poslancov v celkom novom zložení pozostávalo z dvoch častí. Počas slávnostnej ceremónie primátor aj poslanci zložili svoje sľuby. Potom sa už sústredili na pracovnú časť, počas ktorej sa rozhodovalo o novelizácii rokovacieho poriadku Komisií MsZ a vykonávaní sobášov, no najmä o zložení stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Poslanci odhlasovali aj voľbu predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne novozvolených poslancov čaká ešte tento rok.

 

A: Slávnostná časť MsZ

1. Otvorenie
2. 00:04:51 Oboznámenie s výsledkami volieb v meste Trenčín na funkciu primátora Mesta Trenčín a poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
3. 00:10:12 Slávnostné zloženie sľubu primátora mesta
4. 00:11:46 Slávnostné zloženie sľubu poslancov MsZ
5. 00:20:45 Príhovor primátora mesta
6. 00:29:37 Určenie členov návrhovej komisie a návrh uznesenia zo slávnostnej časti MsZ


B: Pracovná časť MsZ

1. 00:33:44 Otvorenie a schválenie programu
2. 00:48:17 Návrh Novelizácie rokovacieho poriadku Komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
3. 00:56:36 Návrh na určenie sobášiacich, sobášnej miestnosti, miest na vykonávanie sobášov mimo sobášnej miestnosti a sobášneho dňa
4. 00:59:01 Návrh na zloženie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a na voľbu predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
5. 01:14:40 Návrh na zriadenie komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Diskusia k článku