MsZ v Trenčíne 24.6.2014

27. 06. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 24.6.2014

Body:
1. Otvorenie a schválenie programu
2.Rokovanie o situácií v spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0:25:30
3.Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 1:11:00
4.Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 1:22:00
5. Návrh na prijatie úveru od Tatra banky, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov 01:33:05
6. Návrh na predĺženie obdobia čerpania úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov 01:38:02
7. Majetkové prevody 01:42:15
8. Dar 03:35:27:06
Prerušenie MsZ z dôvodu nízkeho počtu prítomných poslancov

Diskusia k článku