MsZ v Trenčíne 24.11.2011 časť 2/2

07. 12. 2011 Mestské zastupiteľstvo

5. Návrh VZN č. 9/2011o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými
6. Návrh na prijatie úveru od ČSOB a.s.
7. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
8. Návrh Novelizácie rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne
9. Návrh Novelizácie rokovacieho poriadku Komisií Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne
10. Návrh Novelizácie rokovacieho poriadku Výborov mestských častí Mesta
Trenčín
11. Interpelácie poslancov MsZ
12. Rôzne

Diskusia k článku