MsZ v Trenčíne 22.6.2012

28. 06. 2012 Mestské zastupiteľstvo

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 22.06.2012 /piatok/ o 9.00 hod.

15:02 Bod 2. Návrh na vyslovenie dôvery zástupcovi primátora Mgr.Renate Kaščákovej
48:48 Bod 3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.5/2009 oochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a návrh VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

1:07:40 Bod 4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na II. polrok 2012
1:12:40 Návrh na personálne obsadenie funkcií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
prestávka


časť 2. http://youtu.be/kt3sc3jTerg

 

časť 3. http://youtu.be/YdryCfMc5rI

Diskusia k článku