MsZ v Trenčíne 19.4.2012 časť 1/2

26. 04. 2012 Mestské zastupiteľstvo

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 19.4.2012. Časť 1/2.

Diskusia k článku