MsZ v Trenčíne 16.12.2015 časť 2.

23. 12. 2015 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 16.12.2015 - 2. časť. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie rozpočtu mesta Trenčín na roky 2016 - 2018 a schválenie územného plánu mesta Trenčín - Terminál

Diskusia k článku