MsZ v Trenčíne 16.12.2015 časť 1.

22. 12. 2015 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 16.12.2015 - 1. časť. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie rozpočtu mesta Trenčín na roky 2016 - 2018 a schválenie územného plánu mesta Trenčín - Terminál.

Diskusia k článku